MB 282

  • Mansfeld-Bûllner 282; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Slesvig 25
  • Kaaber: 60-01; Roskilde 1289
  • Sømod: D 318; Erik Menved (1286-1319); Roskilde
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Roskilde

 

 

 

 

Forrige Til MB 283 Erik Menved, LundEksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig