MB 283

  • Mansfeld-Bûllner 283; Erik Menved (1286-1319); Lund
  • Hauberg: Erik Menved (1286-1319); Lund 1
  • Kaaber: Sk29-1; Lund 1287
  • Sømod: D 192; Erik Klipping (1259-1286); Lund
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Lund

 

 

 

 

Til MB 282 - Erik Klipping, Slesvig Næste


A


A


B: Revers med ring i en korsvinkel. Avers med ring/perle over kronen.

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):

A


Illustration fra Beskrivelsen af 1791

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Menved, Lund