KLIK for forstørrelse!

Månedens bogtip på DANSK MØNT

På denne side kan du finde omtale af bognyheder af numismatisk relevans samt af ældre udgivelser, der relaterer til emner af betydning for numismatikken.

 

 

November 2023 Dansk Mønts redaktører har skrevet en bog om Valdemar Sejrs 1202-1241) rigsmønt, Hauberg 42b:
Jensen, Niels Jørgen og Skjoldager, Mogens: Valdemar Sejrs evige penning. Hauberg 42b i historisk og numismatisk belysning (2023) - Klik for yderligere info
Oktober 2023 Jan Bendix, der vil være de fleste bekendt fra Siegs kataloger, har udgivet en mursten af et værk (336 sider) om danske frimærkepenge fra 1940'erne. Bogen indeholder ca. 5.500 afbildinger og er dermed det mest omfattende katalogværk over dette kombinerede felt af filateli og numismatik. Værket vil være standardreferenceværk til solen brænder ud. Bogen bestilles hos Dansk Numismatisk Forening.
April 2023 Poulsen, Thomas Guntzelnick: Mønt og magt. Danmarks monetarisering 1074-1241. Ph.D-afhandling. Anmeldelse i NNUM 2021/4.
Publiceret i Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie som årgang 2019 (Tekst og bilag) og 2020 (Katalog for perioden 1134-1241) (2022). Der er tale om et bud på en moderne katalogisering, som har savnet en opdatering siden Haubergs dage.
November 2022 Aagaard, Sven, Jørgensen, Inger Bolt, Märcher, Michael: Christian V - Kronemønt, speciedalere og dukater - Glückstadt 1671-1696 (2022)
Med vanlig grundighed gennemgår forfatterne Christian V's kroner, specier og dukater fra Glückstadt. Mønterne opstilles i typer og stempler. Der er tale om et blivende referenceværk! Bogen kan bestilles direkte hos forlaget.
Marts 2021 Niels Jørgen Jensen og Mogens Skjoldager: Tronraneren - Frederik 1.s danske mønter.
Bogen er skrevet af redaktørerne af Dansk Mønt. 244 sider, smukt indbundet, indeholdende alle denne konges danske mønter, rigt illustreret med fotos og stempeltegninger af de mange varianter, koblingsskemaer og historisk baggrundsmateriale.
Bogen har været cirka 8 år undervejs - og da dansk er et lille sprogområde, må man glæde sig, hver gang der udkommer en bog på vores modersmål. Bogen kan bestilles direkte hos forlaget.
Februar 2021 Märcher, Michael: Tre møntskatte fra Lemvig, Stege og Engedal ved Viborg. Kilder til numismatik og pengehistorie IV, 2018.
Undertiden er man lige ved at overse en udgivelse, og sådan gik det næsten med denne bog, der behandler tre mønskatte fra hhv. 1500-, 1600- og 1700-tallet. Skattene udmærker sig derved, at de er bevaret samlet i KMMS og ikke i særlig grad har været behandlet i den numismtatiske litteratur. Det nye ved denne udgivelse er, at alle skattenes mønter gengives med foto, møntsted, vægt mm., hvilket muliggør en nøjere beskæftigelse med dem også selv om man ikke sidder med selve mønterne i hånden. Måtte denne udgivelse resultere i flere lignende, så fuldmateriale tilgængeliggøres for professionelle og amatører!
Bogen anbefales varmt. Den kan bestilles direkte hos forlaget.
November 2020 Kold, Karsten: Anton Meybusch - Kongelig Hofmedaillør - Stockholm, Paris, København, 318 sider, Dansk Numismatisk Forening 2020. Karsten Kolds bog er noget så sjældent som et værk, der omhander en af de personer, der har sat et betydeligt aftryk på dansk numismatisk historie. Vi præsenteres for kunstneren, medailløren, samleren, forretningsmanden og privatpersonen Meybusch, og vi får dermed ikke blot en møntbog, men et vigtigt kulturhistorisk værk, hvor det også må hilses velkomment, at medaillesiden af numismatikken bliver trukket lidt ud af glemslen. Et fyldigt katalog fuldender denne dejlige bog, der er fremragende layoutet af DNF's Torben Juul Hansen.
Februar 2020 Jørgensen, C. T.: Beskrivelse over Danske Mønter 1448-1888, Kjøbenhavn 1888. Jørgensens værk, der ved fremkomsten i 1888 var en længe ventet afløsning for den forældede Beskrivelsen af 1791, er et af hovedværkerne i dansk numismatisk litteratur.
Maj 2019 Ramus, Christian og Devegge, Ole: Ufuldendt værk over danske middelaldermønter (Kjøbenhavn 1832-1867). Dette ikoniske og sjældne værk blev i 2019 digitaliseret af Kungliga Biblioteket i Stockholm som led i det EU-støttede projekt eBooks on Demand. Vi har bearbejdet og opdelt denne fil og lagt den på Dansk Mønt. En milepæl i dansk numismatik.
Oktober 2018 Horsnæs, Helle - Moesgaard, Jens Christian - Märcher, Michael: Denar til Daler. Danmarks mønthistorie indtil 1550, København 2018. Denne sværvægter af en bog (517 sider i stort format) udgivet af Danmarks Nationalbank giver det moderne forskningsstandpunkt af mønternes historie i Danmark indtil middelalderens afslutning. Det er en uhyre grundig og velskrevet bog, der vil stå som referancerammen for vor tidligste mønthistorie i mange, mange år frem. Som noget nyt er bogen kun trykt i et meget begrænset oplag, mens den i øvrigt ligger frit tilgængelig på nettet på Nationalbankens hjemmeside.
November 2017 Jensen, Christoffer Riis: Danske Mønter fra 720-1074. Eget forlag 2017. Forfatterens ambition er at skabe en oversigt over vikingetidens mønter og priser. På 62 sider gengives ca. 150 mønter fra perioden til og med Svend Estridsen. Der er tale om auktionsmønter, hvor både vurdering (opråb) og hammerslag - men underligt nok ikke auktionshus/katalogreference - anføres. Alle mønter er fotografisk gengivet. Oversigten giver således en god oversigt over, hvilke vikingetidsmønter, der er solgt på auktion i nyere tid samt de opnåede priser. De enkelte mønter ledsages ikke af anden tekst end den, der må formodes at have været anført i det pågældende auktionskatalog, men med referancer til Hauberg, Becker m.v. er man godt hjulpet. Et par sproglige valg undrer: Det hedder vel "Møntsted" og ikke "Mønt Sted" og det hedder vel "Penning" og ikke "Pfennig" om disse møntgrupper. Hæftet koster 120 kroner og bestilles enklest på forfatterens mailadresse Christoffer@level-up.dk
Juni 2017 Pedersen, Frank: Christian den VII's mønter 1766-1808/1812. Dansk Numismatisk Forening 2017.
Denne sværvægter på 400 sider er resultatet af Frank Pedersens årelange beskæftigelse med Christian VII's mønter. Resultaterne af forfatterens arbejde har vi set drypvis gennem årene, men her er alle udgivelserne fra denne regents periode præsenteret samlet. Det bemærkelsesværdige og rosværdige ved arbejdet er, at vi her har noget så sjældent som en bog, der ligeværdigt er bygget på grundige arkivstudier og studier af mønterne selv. Der er altså ikke tale om enten en historisk fremstilling eller et katalog - men en vellykket symbiose af begge. Anbefales varmt.
April 2017 Kræmmer, Michael: Sølv, guld og penninge. Betalingsmidler, møtvæsen og pengemål i tidlig dansk middelalder (2017).
Denne udgivelse er udsprunget af forfatterens ph.d.-afhandling - der i sin helhed er tilgængelig på www.tancredi.dk/pdf/phd.pdf. Bogens fokus er mål, vægt og pengevæsen i perioden 1070-1340. I forordet medgiver forfatteren, at der er tale om en svært tilgængelig bog, og det har han ganske ret i. Til gengæld er der tale om et videnskabeligt arbejde i bedste forstand, der bliver gået til kilderne, og disse diskuteres til mindste detalje. På intet sted springes der over, hvor gærdet er lavest. Det er en vanskelig, men for interesserede i den tidlige middelalders numismatik helt uomgængelig bog.
Marts 2017 Märcher, Michael: Embedsbreve til møntmesteren på Kongsberg 1787-1796: Kilder til numismatik og pengehistorie III, 2017
Denne udgivelse indeholder, som titlen lover, den fuldstændige, bevarede korrespondance til møntmesteren i Kongsberg i den nævnte periode og er et led i bestræbelserne på at tilgængeliggøre kildematerialet til det dansk-norske riges forskellige møntsteder i enevældsperioden.
September 2016 Siegs katalog Norden 2017
Hvert år ved denne tid udkommer Siegs katalog. Man er altid spændt på prisændringerne på samleområderne, spændt på årets nyheder, sidder hvert år med forventningens glæde som et andet barn juleaften. Den store nyhed i år er et afsnit om udmøntningerne i hertugdømmerne Slesvig og Holsten 1564-1761. Dette samleområde er helt ufortjent fremmed for mange danske samlere. Det drejer sig dog om et vigtigt kapitel i vores mønthistorie. Kapitlet er skrevet af Birger Bentsen, Preben Nielsen og Sieg-redaktør Jan Bendix. For at undgå at værket svulmer ud over alle grænser, har man indført en slags rotationsordning; I år er fx borgerkrigsmønterne 1241-1375, Christiania samt Finland gledet ud og anderledes kan det ikke være. Værket er på langt over 600 sider og koster 380 kroner. En klassiker.
September 2015 Moesgaard, Jens Christian: King Harold's Cross Coinage. Christian Coins for the Merchants of Haithabu and the King's Soldiers. Publications from the National Museum. Studies in Archaeology & History Vol. 20:2, Jelling Series, Gylling 2015 - Forside
Denne udgivelse er ikke månedens bog, men årets bogudgivelse inden for dansk numismatik. Moesgaard behandler på hen ved 300 sider de mønter fra Harald Blåtands tid, som på bagsiden bærer et korsmotiv (det katalogmæssige udgangspunkt er Malmers typer fra 1966, se side 44-46), men også de kendte CAROLVS DORSTAT-imitationer berøres. I bogen uddybes indgående de nordiske mønttypers andel af møntomløbet i forskellige perioder i 900-tallet, kilderne til sølvet til udmøntningerne samt de vigtigste møntfund fra tiden. Fundene er fyldigt fotografisk dokumenteret og dækker fint den periode, der ligger forud for fundene i Danmarks middelalderlige skattefund.
Bogen er på engelsk - og det er vel vores eneste anke. Hvorfor er der ikke blevet plads til blot et minimalt "Danish summary", når alle mulige dansksprogede bøger og artikler har et "English summary"? Hvem er publikum? Vi er bange for, at 24 ud af 25 medlemmer i en gennemsnitlig dansk møntklub af sproglige grunde ikke ville have store chancer for at få den fulde glæde af denne bog. Imidlertid er målgruppen nok snarere de internationale forskningskredse omkring vikingetidens numismatik, og der er det engelske sprog en fordel snarere end en hemsko. Titlens "Harold" burde måske have været "Harold Bluetooth" Det er ikke klart, at vi har med Harald Blåtand (og ikke for eks. Harald Harefod) at gøre, før man har bogen i hånden. Alt dette er dog små indvendinger. Tilbage står, at dette vil være en monumental bog om Harald Blåtands korsmønter mange, mange år frem.
Juni 2015 Märcher, Michael: Embedsbreve til møntmesteren på Kongsberg 1773-1780. Norsk Numismatisk Tidsskrift, NNF Småskrift nr. 19, Oslo 2015.
Denne lille bog har som undertitel "Historie fortalt gennem breve" og indeholder 298 breve, hovedparten sendt med den ugentlige postafgang fra København til Kongsberg. Der er tale om et arkivmateriale, der hidtil ikke har været publiceret. Kilderne giver et godt indblik i, hvad man fra København har fundet relevant, at meddele sin embedsmand i Kongsberg.
Januar 2014 Bergsøe, Vilhelm: Danske Medailler og Jetons fra 1789-1891, Kjøbenhavn 1893
Bergsøes katalog over danske medailler i den ca. 100 år lange periode efter 1788 (hvor Galsters værk slutter) er en klassiker. I den elektroniske version af værket har vi valgt at give hvert Bergsøenummer sin egen underside, hvilket letter overblikket og muligheden for at bringe illustrationer af de enkelte medailler og jetoner. Mangelen på illustrationer var en stor mangel i Bergsøes værk, og der mangler stadig mange - men det er vores hensigt at tilføje de manglende illustrationer løbende, og vi modtager gerne illustrationer fra vore brugere.
I modsætning til mønterne på Dansk Mønt tilstræber vi ikke i gengivelsen af Bergsøemedaillerne et ensartet størrelsesforhold. Sigtet er alene, at gengive et overskueligt og læsbart billede af den pågældende medaille. Dennes faktiske størrelse fremgår af Bergsøes tekst.
En identifikation af en given medaille eller jeton sker lettest fra oversigten i hovedværket eller tillægget.
November 2013 Jørgen Sømod: Norges Mønter 1483-1813 og mønterne fra Gulland, Trankebar, Guldkysten, Dansk Vestindien, Færøerne, Island indtil 1944 & Grønland samt svenske mønter fra Christiern I og Hans. Der er tale om 13. bind i Det store Projekt, som udgives posthumt af Sømods datter Sigrid. Jørgen Sømod udgav hvert år det nye bind på sin fødselsdag, 24. maj. Dette bind udkom 24. november, altså på Sømods 69½ års fødselsdag. Bogen koster 400 kr + porto og bestilles hos sigridsoemod@gmail.com
September 2013 Siegs Møntkatalog Norden 2014 er udkommet med mange opdateringer og forbedringer: Under borgerkrigsmønterne er det første man lægger mærke til, at den grimme og vildledende gule farve på borgerkrigsmønterne er forsvundet - det pynter. Unionstiden er blevet kraftigt opdateret og er nu ordnet efter nominal under hver regent. Det gør det væsentligt nemmere at finde det man søger. For eksempel søges Frederik 1.s søslinge nu ét sted i stedet for under 6 forskellige udmøntningssteder. Områder og besiddelser, der tidligere var katalogiseret under hver sin konge, er nu samlet efter de egentlige danske mønter - det gælder for eksempel Gotland og prins Magnus’ mønter. Alt i alt en forbedring af overskueligheden. Bagsiden siger "større end nogen sinde" og det skyldes, at Trankebar er med igen. En nyhed er sønderjyske hertugelige mønter. Kun Christianias betalingsmidler har fået en plads på reservebænken. Som sædvanlig må værket anses for uundværligt for interesserede i nordiske mønter.
August 2013 Gard Eirik Emsøy: Norges Mynter i Middelalderen. Anmeldelse: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.688824837802741.1073741829.633117363373489&type=1. Bogen koster 400 kr + porto og bestilles hos gard_emsoy@hotmail.com
November 2012 Numismatiske tanker fra Amagerland. Festskrift i anledning af Amagerlands Numismatiske Forenings 40 års jubilæum (2012). Festskriftet på lige over 100 sider indeholder ud over foreningens historie (ved formand Gunnar Blunk) artikler om EM i fodbold 1984 set fra Amager (Preben Nielsen), Drinkspoletter fra Amager bio samt H. C. Andersen-"medaljer" (Torben Juul Hansen), Tømmerupskattens hebræer-2-marker fra Christian 4. (Sven Aagaard og Michael Märcher), Mønter fra skibsfund (Poul Erik Balle Varmose) samt en større artikel om Frederik 1.s lejrskillinge 1523-1524 (Niels Jørgen Jensen og Mogens Skjoldager). Festskriftet kan anbefales både på grund af det lokale islæt og de bredere numismatiske artikler. Prisen er 160 kr. og bestilling foretages hos Gunnar Blunk, Vadum Alle 10, 2770 Kastrup, g.blunk@privat.dk
Oktober 2012 Sieg: Norden 2013. Årets udgave af Siegs katalog rykker det behandlede tidsrum for danske mønter tilbage til 1241, dvs. møntsamlerne får for første gang siden 1977 en opdateret prissætning af de såkaldte borgerkrigsmønter fra 1241-1377. Enhver behandling må gå kompromis med forskellige hensyn: Hvis man opdeler møntsamlerne i historikerne, investorerne og afkrydserne, tilgodeser dette katalog især afkrydserne. Man har valgt at følge Mansfeld-Bûllners gamle nummerering - og det er for så vidt godt, idet vi så undgår at få endnu et nummersystem på banen - men ulempen er, at der gås på akkord med historien: adskillige mønter, som vi nu ved skal henføres til andre møntsteder eller regenter, figurerer stadig på det vidensstadie, som MB kunne præstere i slutningen af 1800-tallet. Således er MB (Sieg) 656 stadig henført til Magnus Smek, skønt det nu er entydigt fastslået, at mønten er slået under Valdemar Atterdag. Ligegyldigt for afkrydserne, men ærgeligt for historikerne. Disse spises af med MB's lister over biskopperne på de enkelte møntsteder, men det bliver ikke klart, hvad disse lister reelt skal bruges til. Redaktionen har valgt at mønterne afbildes som MBs gamle tegninger - i samme gule farve, således at ukyndige forledes til at tro, at det drejer sig om guldmønter.
Mads Smedmans prissætning ser gennemgående rigtig fornuftig ud, selv om man altid kan finde steder, hvor man er uenig med katalogforfatteren. Det kan f.eks. undre at MB 678 angives som S (=sjælden) og sættes billigere end MB 679 som ikke er S-mærket og sandsynligvis slet ikke eksisterer. MB 512 og 513 sættes til samme pris selv om man som indehaveren af MB 512 reelt ikke ved om det er 512 eller 513 han besidder. (Se forklaringen her på Dansk Mønt). Man kunne f.eks. også nogle gange tænke sig en note om hvorfor en mønt pludselig er væsentlig meget dyrere end andre lige så sjældne. MB 638 står således til 20.000 kr. medens fem andre S-mærkede mønter på samme opslag sættes til mellem 1.000 og 4.000 kr. En lille parentes med tilskrives nu XXX eller anses nu for præget i YYY, ville informere meget – der er faktisk plads til det. Derved kommer selve kataloget til at stå på Mansfeld-Bûllners stade med få opdateringer som af Bispetorvsmønten Sieg 681.
Alt dette til trods hilser vi det velkommen, at danske samlere nu har et lettilgængeligt katalog, der dækker det meste af den danske mønthistorie.
September 2012 Märcher, Michael: De kongelige møntsteder i Altona og København 1813-1873, Teknik og produktion, Odense 2012 (2010). Det er Märchers ph.d.-afhandling, der netop er udkommet i bogform på Syddansk Universitetsforlag 2012, se omtale og bestillingsformular her. Der er tale om en videnskabelig afhandling med højt lix-tal, men for den, der ønsker en indgående behandling af produktion og teknik ved 1800-tallets møntfremstilling, er der tale om en guldgrube. Bogen er på 350 sider og rigt illustreret.
Maj 2012 Sømod, Jørgen: Mønter fra Slesvig & Holsten 1460-1923. På Sømods 68. års fødselsdag 24. maj 2012 udkom dette bind i Sømods store serie om dansk numismatik. Bogen er som de andre bind indbundet. Den fylder 203 siderer, rigt illustreret - også med mange andre end de gængse, kendte illustrationer. Ud over de mønter, der kendes fra traditionelle kataloger (og også her er der vigtige nyheder) indeholder bogen afsnit om talrige lokale udmøntninger såsom hertugelige og nødmønter. Værket, der er stærkt anbefalelsesværdigt, købes direkte hos Jørgen Sømod.
Oktober 2011 Siegs Møntkatalog Norden 2012. Siegs kataloger er en institution blandt samlerne. Dette er 43. udgave (!). Årets nyhed er en udvidelse af afsnittet om Danmark, der nu går tilbage til år 1380 - en meget naturlig grænse, idet den danske udmøntning her genoptages efter borgerkrigsperiodens karakteristiske udgivelser. Redaktørerne af Dansk Mønt har naturligvis især gransket dette nye Siegområde. Vi har naturligvis fundet en del prisansættelser, som vi er uenige i - sådan vil det altid være - samt nogle faktuelle fejl. Vi undrer os noget over, at vores bog om Frederik 1.s søslinge (2010) tilsyneladende ikke har været benyttet ved typeinddelingen af disse mønter - der ligger ellers noget i retning af en facitliste side 85f - men alt i alt må den udvidede udgave, der muliggør forøget samlerinteresse for dette spændende tidsafsnit, hilses velkommen.
Juli 2011 Dansk Numismatisk Forening har i sommeren 2011 udgivet Sven Aagaard: Frederik III Guldmønt og speciemønt 1648-1670. Der er tale om møntgrupper, som den almindelige samler aldrig kommer i nærheden af, men som ikke desto mindre har fortjent en grundig beskrivelse. Den interesserede læser finder en anmeldelse i Numismatisk Rapport 111. Bogen kan bestilles på Dansk Numismatisk Forenings hjemmesiden under Litteraturbestilling.
Juni 2011 Sømod, Jørgen: Hvid - Skilling - Øre. Bidrag til den nyere tids mønthistorie [1448-2010] samt Forordninger & rescripter med videre angående det danske og norske møntvæsen 1483-1813. På Sømods 67. års fødselsdag 24. maj 2011 udkom de to næste bind i Sømods store serie om dansk numismatik. Bøgerne har et omfang af hhv 402 og 154 sider; førstnævnte er rigt illustreret. Værket købes direkte hos Jørgen Sømod. Bindet Hvid - Skilling - Øre indeholder talrige bidrag om alle aspekter af dansk mønthistorie siden 1448. Alle konger og alle dele af riget er behandlet. Nogle af artiklerne har tidligere været offentliggjort, bl.a. på Dansk Mønt, men nyhederne er klart i overtal. Denne anmelders favorit er ombestemmelsen af Christian 3.s blaffert til Christian 2., men ellers vil jeg ikke fremhæve enkelte artikler. Det er bare at tage for sig af retterne. Bindet med forordninger og rescripter tilgængeliggør lovtekster, m.v., som den interesserede ellers måtte anvende megen tid og umage på at fremskaffe.
December 2010 I anledning af Dansk Numismatisk Forenings 125 års jubilæum udgav foreningen bogen Frederik 1.s Søslinge af Niels Jørgen Jensen og Mogens Skjoldager (Dansk Mønts redaktører). Bogen, der indeholder en CD med det anvendte materiale, koster 200 kr. for medlemmer og 293,75 kr. for ikke-medlemmer. Den kan bestilles på foreningens hjemmesiden under Litteraturbestilling.
September 2010 Ingwardson, Gitte Tarnow: Møntbrug fra vikingetid til vendertogter, Aarhus 2010. Denne bog vil overraske den type samlere, hvis forhold til møntlitteratur indskrænker sig til kataloger, hvor man afkrydser sine erhvervelser/mangler. Der er tale om et historisk/arkæologisk arbejde, der sætter mønterne ind i en samtidig sammenhæng og med Roskilde som omdrejningspunkt søger at skyde sig ind på datidens møntbrug indenfor forskellige dele af samfundet. Kapiteloverskrifter som: Mønternes udsagn, Et samfund i forandring og Den økonomiske udvikling vidner om en bog, der tager den historisk/arkæologiske vinkel alvorligt og strukturerer materialet herudfra. Meget interessant. Anbefales!
Juni 2010 Sømod, Jørgen: Poletter og pengetegn i Danmark 1960-1989. På Sømods 66. års fødselsdag 24. maj 2010 udkom næste bind om poletter og pengetegn i Danmark. Bogen har et omfang af 284 sider og er rigt illustreret. Værket købes direkte hos Jørgen Sømod. Som altid er der tale om et overordentligt grundigt con amore-arbejde, som vel ingen anden i landet kunne producere. Ud over den rent numismatiske viden formidles et stykke kulturhistorie, der ikke findes samlet tilgængeligt andetsteds. Denne anmelder, der ellers ikke samler poletter, købte på stedet et par af de tidligere bind i serien. Anbefales!
Maj 2010 Märcher, Michael: De kongelige møntsteder i Altona og København 1813-1873, Teknik og produktion (2010). Märchers ph.d-arbejde er foreløbig kun trykt i 25 eksemplarer, men forudses udkomme i en egentlig bogudgave. Forfatteren er bl.a. fra sine artikler på Dansk Mønt kendt som en grundig og samvittighedsfuld forsker, så vi ser frem til den egentlige udgivelse, hvor denne anmelder skal have erhvervet et eksemplar. Klik for Jørgen Sømods anmeldelse.
August 2009 Sømod, Jørgen: Danske mønter og mønter fra lande samt områder i union med Danmark eller under dansk overhøjhed fra de ældste tider og indtil 1448 (2009) Med usvigelig sikkerhed udkommer årets bind af "Det store projekt" på Sømods års fødselsdag 24. maj. Årets udgivelse var den længe imødesete nybearbejdning af Borgerkrigsmønterne. Værket udkom i to bind, der kan købes direkte hos Jørgen Sømod. Dansk Mønt anbefaler værket, som vi anmelder her
Juni 2008 Sømod, Jørgen: Frimærkepenge i Danmark 2. del. På Sømods 64. års fødselsdag 24. maj 2008 udkom andet bind om frimærkepenge i Danmark. Bogen har et omfang af 254 sider og omkring 1300 afbildninger. Bogen købes direkte hos Jørgen Sømod
Maj 2008 Ejlers, Steen, Frederiksen, Jens og Péronard, Paul-Philippe (red.): Tegneren Ib Andersen (Forlag Vandkunsten), København 2008; pris: 399 kr. - Anm. i Politiken 14. maj 2008. Ib Andersen kendes fra to af de danske seddelserier og portrætteres her i et omfattende værk (312 sider). Ib Andersen havde en omfattende produktion bag sig - lige fra Tivoliplakater til arbejder for et tobaksfirma.
Marts 2008 Rasmussen, Jensen, Lund & Märcher (ed.): Peter Oluf Brøndsted (1780-1842). A Danish Classicist in his European Context. I: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filosofiske Skrifter 31 (2008). Bogen fortæller historien og de mange facetter om Brøndsted, hvis fortjeneste det bl.a. var at åbne Nationalmuseets Møntsamling for offentligheden. Bogen indeholder bl.a. et afsnit af Jørgen Steen Jensen om Brøndsted som leder af Møntsamlingen. Alle bogens bidrag er på engelsk, hvilket naturligvis er bogens største svaghed; det forekommer ikke indlysende, at der på denne måde hverves flere udenlandske læsere end der mistes af danske. I al almindelighed må Dansk Mønt tilslutte sig de kræfter, der advokerer for, at dansk forskning og publikationer vedrørende dansk historie og kultur, formidles på dansk.
Maj 2007 Der er udkommet en biografi om en af Danmarks største møntsamlere: Bruun, Ioann og Weye, Flemming: Smør og Mønter - Historien om en storkøbmanden og møntsamleren Lars Emil Bruun, 2006 - forside. Bogen giver en bred skildring af manden - møntsamleriet fremstår således ikke centralt, men alligevel er bogen interessant netop ved vi kommer til at kende mennesket snarere end samleren L. E. Bruun.
December 2006 Jonas Rundberg: Den svenske örtugmyntningen under Kristoffer av Bayern til Sten Sture den äldre ca. 1440 till 1470-talets slut. En Stampstudie. Svenska Numismatiska Föreningen, 2006. Pris 350 SEK. Bestilles via info@numismatik.se. Omfattende studie over svenske udmøntninger i den mellemste unionstid, bl.a. under de danske konger Christoffer af Bayern og Christian 1.
Oktober 2006 Kasper G. Andersson: Til folkets sande gavn. Et dansk numismatisk guldalder-tidsbillede, København 2006 - forside. Nyudkommen bog om 1800-tallets Danmark og tidens numismatik. Udgivet af Dansk Numismatisk Forening. Pris 225 kr - medlemsrabat 75 kroner.
September 2006 Undertiden er det lidt tilfældigt, hvad man finder og ikke finder af numismatisk litteratur. Først for nylig blev redaktionen på Dansk Mønt opmærksom på det lille skrift af Jørgen Sømod: Numismatik for molboer. Festskrift i anledning af 35 års jubilæet i Djurslands Møntforening 18. november 2004. Hæftet indeholder bl.a. bidrag om Grenåfundet, om Rantzaufamiliens udmøntninger om poletter fra Djursland m.m. Det koster 50 kr og bestilles hos p.k.skaarup@mail.tele.dk
Juli 2006 Sømod, Jørgen: Danske & norske Medailler & Jetoner siden jernalderen og indtil 1788. København 2006 - rettelsesblad. På Sømods 62. års fødselsdag udkom dette værk, der dels retter op på nogle af de svagheder, som Galsters medaillebog fra 1936 havde, og dels bidrager med andre synspunkter på en del af de stykker, der hidtil har været anset for mønter, men som måske snarere bør ses som medailler. Der er ingen tvivl om, at vi her har et referanceværk, der rækker langt ud i fremtiden. Bogen købes direkte hos Jørgen Sømod
Maj 2006 Weilbachs kunstnerleksikon. Dette leksikon er en sværvægter med hensyn til biografier m.v. over danske kunstnere. Det udkom første gang 1811 og 4. udgave skriver sig fra 1993-2000. To af udgaverne er nu tilgængelige elektronisk. Klik for oplysninger.
September 2005 Schive, C. J.: Norges Mynter i Middelalderen, Christiania 1865. På trods af flere nyere iagttagelser er Schive endnu det grundlæggende hovedværk om norske middelaldermønter. Dette værk ligger ikke på Dansk Mønt, men derimod på en norsk møntside, som vi gerne vil anbefale.
Maj 2005 Sømod, Jørgen: Frimærkepenge i Danmark, 1. del, København 2005. På Sømods 61 års fødselsdag den 24. maj udkom 1. del af hans værk om danske frimærkepenge. Køb bogen direkte hos forfatteren.
December 2004 Heijne, Cecilia von: Särpräglat. Vikingatida och tidligmedeltida myntfynd från Danmark, Skåne, Blekinge och Halland (ca. 800-1130), Stockholm 2004. Denne mursten på over 400 sider beskriver møntfund i vikingetidens historiske Danmark (undt. Slesvig). Den er opdelt i en tekstdel og en katalogdel samt en litteraturliste, hvor vi under "Andra källor" kun savner "Dansk Mønt", som forfatterinden ved et foredrag i DNF dog "tilstod" at kende og anvende. Med von Heijnes værk rettes der op på den indlysende mangel, som "Danmarks middelalderlige Skattefund" (1992) lider af, nemlig fraværet af oplysninger om de gamle danske landsdele øst for Øresund. Bogen kan (endnu) erhverves hos DNF og koster 250,- for medlemmer.
September 2004 Aagaard, Sven: Frederik III Kronemønt København 1651-70. Enhver, der interesserer sig for 1600-tallets mønter, må eje denne bog; 285 sider pakket med den nyeste viden om F3's kronemønt - erhvervet ved Sven Aagaards snart mange års mikroskopundersøgelser og stempeltegninger. Som det klart udtrykkes i bogen, gengiver Hede denne møntperiode aldeles forsimplet, og Aagaards reviderede typologi, der andrager 162 (!) hovedtyper af Köhlers, Frederik Casper Herbachs og Gotfred Krügers udmøntninger i København, giver et billede så detailleret, at det nok kan tage vejret fra de fleste. Bogen er udgivet af DNF og koster 150,- for medlemmer. Denne pris er så billig og oplaget i øvrigt så begrænset, at du har travlt, hvis du ikke allerede har erhvervet et eksemplar!
Maj 2004 Sømod, Jørgen: Poletter & Pengetegn i Danmark siden stenalderen og indtil omkring 1960, 2. del: 1900-1924, København 2004. På Sømods 60 års fødselsdag den 24. maj udkom 2. del af hans poletværk, der i mange år frem kommer til at stå som det autoritative arbejde om dette lidt miskendte samleområde. Bogen købes direkte hos Jørgen Sømod; På Dansk Mønt ligger en smagsprøve på bind 1.
Januar 2004 Sømod, Jørgen: Den hemmelige alliance. Eksilregeringen på Hjelm og dens mønter. Udgivet af Mönt- og Medailleforeningen i Aarhus Stift, 64 sider (ill.), pris 85 kr. Bestilling hos formanden. Beretningerne om de fredløses udmøntninger på Hjelm bygger på et meget spinkelt kildegrundlag, som indtil nu har taget Kong Erik Menveds version af historien for gode varer. Sømod sandsynliggør i sit nyeste værk en anden men ikke mindre spændende baggrund for disse interessante udmøntninger. Anbefales.
PS: Ved et medlemsskab af MMAS (125 kr/år) opnås rabat på denne og andre bøger (for eks. Schous værk, se bogtip for april 2003).
Juni 2003 Hvis du ikke fik nok heraldik efter marts måneds anbefaling, bør du hjembestille Grandjean: Det danske Rigsvaaben (1926) - i mere end et par menneskealdre bibelen på området. Den er ikke så populært skrevet som Aachens bog, men beskæftiger sig mere målrettet med det danske våbenskjold og er derfor til mere umiddelbar nytte for møntsamlere. Vi vedhæfter Georg Galsters anmeldelse fra NFM X (1926) side 33-35
Maj 2003 Dansk Mønt henleder opmærksomheden på de auktionskataloger, der med tiden bliver klassiske referanceværker, og som man må skaffe sig, mens tid er. Aktuelt er der naturligvis tale om Zinck-katalogerne fra Thomas Høilands auktionsfirma, men også de lidt mere anonyme kataloger som unionstidskataloget (Høiland nummer 24) anbefales.
April 2003 Schou, Hans Henrik: Beskrivelse af Danske og Norske Mønter 1448-1814 og Danske Mønter 1815-1923, København 1926. Genoptrykt 1983 af Bengor Publications Inc., Seattle Washington - dette genoptryk kan erhverves hos Pilegaard, Aalborg, pris 368 kr. Vi får på Dansk Mønt ofte spørgsmål af typen: Hvordan kan det være, at min Chr. 4.-mønt viser årstallet 16Z1, når katalogets afbilding viser 1621? Dette viser os, at der blandt mange møntsamlere ikke er tilstrækkelig opmærksomhed på "bibelen" på dette område, Schous imponerende værk. Her er samlet en myriade af stempelvarianter m.m. - Klik for eksempel. Til orientering har Dansk Mønt netop lagt Ernsts anmeldelse på nettet.
Marts 2003 Aachen, Sven Tito: Heraldikkens femten glæder, København 1978. Når vi betragter mønterne, støder vi bestandig på våbenskjolde. Denne lille, letlæste indføring giver en glimrende introduktion til heraldikkens grundbegreber.
Februar 2003 Sømod, Jørgen: Fængselsmønter. Udgivet af Kriminalforsorgens Frimærke- og Møntklub af 1985, Anstalten Herstedvester, Postbox 40, 2620 Albertslund (2002; pris ca. 30 kr.). Interessant, systematisk gennemgang af denne gruppe betalingsmidler dækkende det dansk-norske område fra 1769 og frem.
Note, august 2003: Dette værk ligger nu efter tilladelse fra Sømod på Dansk Mønt
Januar 2003 Kaaber, K. G. og Weile, J. Gylling: Danske udmøntninger i det 13. og 14.århundrede. De danske udmøntninger fra kansler Niels Stigsens Møntreform i januar 1234 frem til dronning Margretes Skånske udmøntning i 1377. Ufærdigt manuskript 1996, udgivet i fotokopi af Dansk Numismatisk Forening 2002.
Anmeldt af Dansk Mønt
December 2002 Sømod, Jørgen: Christian X's projekterede mønter. Udgivet af Møntklubben Poletten (2002; pris 50 kr.). Der findes megen litteratur om mønter, der har set dagens lys. Her er en alternativ om mønter, der har været planlagt, men aldrig er udkommet.
November 2002 Thestrup, P.: Mark og skilling, kroner og øre. Pengeenheder, priser og lønninger i Danmark i 350 år (1640-1989), 1991. 2. udgave: ...360 år (1640-1999), Arkivernes informationsserie, 1999
Dette prisbillige hæfte, der kan erhverves hos Landsarkivet i Odense giver mange nyttige oplysninger om pris- og pengeforhold i Danmark siden 1640, overskueligt opdelt i tiår. Det er altså denne bog man skal ty til, hvis man vil bevare det evigt opdukkende spørgsmål: "Hvad var en xxx-mønt værd i år yyy?" Også lillebroderen: Thestrup, P.: Pund og alen. Danske mål- og vægtenheder fra 1686-reformen til i dag. Arkivernes informationsserie, Rigsarkivet 1991 anbefales.


Tilbage Dansk Mønts forside