KLIK for forstørrelse!

Christian 8. (1839-1848)

Forrige  Næste

Valgsprog: Gud og Fædrelandet.

I 1814 var den senere Christian 8. under navnet Christian Frederik en kort periode konge af Norge, indtil afståelsen til Sverige blev gennemtvunget mod nordmændenes vilje. Herefter levede han ret upåagtet, indtil han blev dansk konge i 1839.

Christian 8.s regeringsperiode var præget af den tidlige industrialisme i Danmark (fx. Carl Jacobsens bryggeri i Valby, det senere Carlsberg) samt de voksende problemer mellem kongeriget og hertugdømmerne. Endvidere sang enevælden på sidste vers.

Christian 8.s mønter kan opstilles efter følgende kriterier:

 

Møntsted Møntmester Periode Mærke
København (Hjerte/krone) Georg Wilhelm Svendsen 1831-1861 VS
Altona (Rigsæble) Johan Friedrich Freund 1819-1856 IFF eller FF
Trankebar   1839-1845  

 

Stempelskærere:

 


Litteratur:


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønt