KLIK for forstørrelse!

Christian 10. (1912-1947)

Valgsprog: Min Gud, mit Land og min Ære.

Christian 10. havde en mærkelig karriere som dansk konge. I 1920 søgte han under Påskekrisen at spille en aktiv rolle i dansk politik, idet han afskedigede det siddende ministerium og af samme grund var nær ved at blive afsat som regent. I besættelsestiden udviklede Christian 10. sig til nationalt symbol, hans daglige rideture gennem hovedstaden samlede befolkningen, og endnu i dag kan man (især i udlandet) møde den myte, at han skulle have båret jødestjernen som solidaritetserklæring med de danske jøder.

Christian 10.s mønter kan opstilles efter følgende kriterier:

Under Christian 10. er der udmøntet i København (mærke: hjerte: ) med nedenstående møntmestre og medaillører. Desuden kan London og Birmingham anses som danske møntsteder, idet mønter til Færøerne og Island sloges her under besættelsen, hvor kontakten mellem Danmark og de nordatlantiske områder var afbrudt.

 

Møntdirektør Periode Mærke Medaillør Periode Mærke
Vilhelm Burchard Poulsen 1893-1918 VBP Gunnar Jensen 1901-1933 GJ
Hans Christian Nielsen 1919-1927 HCN Andreas Frederik Vilhelm Hansen 1908-1924 AH
Niels Peter Nielsen 1927-1955 N Harald Salomon 1933-1968 HS eller S

 

Litteratur:

 


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside